Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

7/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1762

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1774

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է