Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

2 2ND GRADE FLAG JEF դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1001

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1003

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է