Սիրանուշ Պետրոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

9Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

13

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

929

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ