Յանա Միքայելյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3/3 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

114

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

946

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%