Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կանոնավոր պրիզմայի և կանոնավոր բուրգի մակերևույթների մակերեսները Կանոնավոր պրիզմայի և կանոնավոր բուրգի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ուղղանկյունանիստի հիմքերի և կողմնային մակերևույթի մակերեսները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի հիմքերի և կողմնային մակերևույթի մակերեսները
2. Եռանկյուն պրիզմայի մակերևույթի մակերեսի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել եռանկյուն պրիզմայի մակերևույթի մակերեսը
3. Տեսական պնդումներ կանոնավոր պրիզմայի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
4. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսի բանաձևերը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
5. Կանոնավոր պրիզմայի և կանոնավոր բուրգի մակերևույթների մակերեսների բանաձևերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակը
6. Ուղղանկյունանիստի կողմնային կողը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի կողմնային կողը
7. Կանոնավոր բուրգի հարթագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել կանոնավոր բուրգի հարթագիծը
8. Կանոնավոր n-անկյուն պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը
9. Կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը
10. Կանոնավոր պրիզմա 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր պրիզմայի կողմնային կողը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանիստերի մակերևույթների մակերեսները» թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ բազմանիստերի մակերևույթների մակերեսների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանիստերի մակերևույթների մակերեսները» թեմայից 00:25:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ բազմանիստերի մակերևույթների մակերեսների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանիստերի մակերևույթների մակերեսները» թեմայից 00:35:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ բազմանիստերի մակերևույթների մակերեսների վերաբերյալ