Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
379
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
207 / 600
+6
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 39
+1
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 76
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 2
Ակտիվ դասարաններ
0 / 9

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.