Գրանցված օգտատերեր

Աշակերտներ
Աշակերտներ
330
Ուսուցիչներ
Ուսուցիչներ
12
Դասարաններ/Խմբեր
Դասարաններ/Խմբեր
22

ՈՒսումնական հաստատության մասին

Հայ խոշորագույն գրող, խոսքի վարպետ Դ.Դեմիրճյանի անունն է կրում հ.27 դպրոցը:

Այն հիմնադրվել է 1941-42 ուստարում Մ.Աբեղյանի անվան հ.3 դպրոցի շենքում: Դպրոցական միակ շենքում եռահերթ պարապմունքներն անց են կացրել երեք դպրոց. 1-ին հերթում` հ.3 դպրոցը, 2-րդ հերթում` հ.27 դպրոցը, 3-րդ հերթում` երեկոյան դպրոցը:

1944-45 ուստարում հ.27 դպրոցը, ի պատիվ մեծ գրողի, կոչվել է Դ.Դեմիրճյանի անվամբ: 

Գրանցված ուսուցիչներ

Տվյալները թարմացվել են.