Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
30662
-1356
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
11 / 913
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
6 / 231
-1
Ակտիվ աշակերտներ
53 / 486
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 31
Ակտիվ դասարաններ
5 / 55

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.