Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
174596
+2418
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 792
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 216
0
Ակտիվ աշակերտներ
763 / 1174
Ակտիվ ուսուցիչներ
30 / 53
Ակտիվ դասարաններ
32 / 60

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.