Գրանցված օգտատերեր

Աշակերտներ
Աշակերտներ
931
Ուսուցիչներ
Ուսուցիչներ
54
Դասարաններ/Խմբեր
Դասարաններ/Խմբեր
63

ՈՒսումնական հաստատության մասին

Երևանի Արմեն Հովհաննիսյանի անվան հ. 194 հիմնական դպրոցը հիմնադրվել է 1959թ.-ին։ Գտնվում է Էրեբունի վարչական շրջանում։ 1999թ.-ին դպրոցն անվանակոչվել է հերոս-ազատամարտիկ Արմեն Հովհաննիսյանի անունով: 2006թ.-ին դպրոցն ընդգրկվել է “Լինսի” հիմնադրամի դպրոցաշինության ծրագրում: 2008թ.-ի սեպտեմբերին դպրոցը պաշտոնապես վերաբացվել է՝ ամբողջությամբ վերանորոգված և նոր գույքով:

Գրանցված ուսուցիչներ

Տվյալները թարմացվել են.