Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Articles with nouns Articles with nouns

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. The identification of the article 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Identify the article in colour as either definite or indefinite
2. Choosing the proper article 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 3Մ. Choose the proper article
3. Choose the right article 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 3Մ. Make a correct choice
4. Choosing the correct sentence 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Which sentence is correct?
5. Sentence completion 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Complete the sentence with the correct article
6. Choosing the right answer 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Does the sentence express a general truth?
7. Article filling 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5.1Մ. Fill in the articles
8. Correcting the mistakes 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Correct the mistakes in the sentence
9. Rearrangement 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Make a meaningful sentence by rearranging the words

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Articles with nouns 00:10:00 միջին 10Մ. Articles with nouns

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Articles with nouns 00:23:00 միջին 5Մ. Articles with nouns
2. Articles with nouns 00:23:00 բարդ 20.1Մ. Articles with nouns