Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. General or alternative?

Բարդություն հեշտ

2
2. Transforming of the sentence

Բարդություն հեշտ

1
3. Disjunctive questions

Բարդություն հեշտ

1
4. General, special or alternative qeustions

Բարդություն միջին

3
5. Complete the sentence

Բարդություն միջին

3
6. Choosing of the correct word

Բարդություն միջին

3
7. Choose the quetion type

Բարդություն բարդ

5
8. Answering the questions

Բարդություն բարդ

6
9. Mixed words

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Question types

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար