Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Adverb identification

Բարդություն հեշտ

1
2. Adverb type identification

Բարդություն հեշտ

1
3. The correct adverb type

Բարդություն հեշտ

2
4. Adverbs of manner

Բարդություն միջին

3
5. Sentence completion

Բարդություն միջին

3
6. Sentence transformation

Բարդություն միջին

3
7. Identifying the correct part of speech

Բարդություն բարդ

5
8. Mistake correction

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence building

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Types of adverbs

Բարդություն միջին

17

Նյութեր ուսուցչի համար