Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Pronoun identification

Բարդություն հեշտ

1
2. Pronoun choosing

Բարդություն հեշտ

1
3. Gap filling with pronouns

Բարդություն հեշտ

1
4. Pronoun replacement

Բարդություն միջին

3
5. Choosing the correct option

Բարդություն միջին

3
6. Sentence completion

Բարդություն միջին

3
7. Sentence correction

Բարդություն բարդ

5
8. Sentence rewriting

Բարդություն բարդ

6
9. Sentence construction

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Identification of possesive pronouns

Բարդություն միջին

3

Նյութեր ուսուցչի համար