Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Possesive pronouns Identification of possesive pronouns

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Pronoun identification 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Identify the pronoun in the sentence as either a personal or a possessive pronoun
2. Pronoun choosing 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Choose the pronouns that best complete the given sentences
3. Gap filling with pronouns 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Fill the gaps with the correct pronoun
4. Pronoun replacement 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Replace the personal pronoun by a correct one
5. Choosing the correct option 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Choose the correct option
6. Sentence completion 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Choose the correct possessive pronoun to complete the sentence
7. Sentence correction 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Correct the mistakes in the sentence
8. Sentence rewriting 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Rewrite the sentence using the strong possessive pronoun
9. Sentence construction 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Make a meaningful sentence from mixed words

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Identification of possesive pronouns 00:10:00 միջին 3Մ. Exercises on possesive pronouns

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Possesive pronouns 00:15:00 միջին 12Մ. Exercises on possesive pronouns
2. Identifying possesive pronoun 00:20:00 միջին 23Մ. Exercises on possesive pronouns