Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Clause types

Բարդություն հեշտ

1
2. Dependent and independent clauses

Բարդություն հեշտ

1
3. Main clauses

Բարդություն հեշտ

2
4. Comma with dependent and independent clauses

Բարդություն միջին

3
5. Complex sentences

Բարդություն միջին

3
6. Conjunctions

Բարդություն միջին

4
7. Sentence building

Բարդություն բարդ

5
8. Choosing a conjunction

Բարդություն բարդ

5
9. Complex sentence building

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Sentence construction

Բարդություն միջին

15

Նյութեր ուսուցչի համար