Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Sentence construction Identification of sentence construction

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Clause types 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Clause types
2. Dependent and independent clauses 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Choose between dependent and independent clauses
3. Main clauses 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Identify the main clause
4. Comma with dependent and independent clauses 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Write the sentences with or without a comma
5. Complex sentences 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Identify the complex sentences
6. Conjunctions 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Choose the appropriate conjunctions
7. Sentence building 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Use a subordinate conjunction to join the two parts of the sentence
8. Choosing a conjunction 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Find the appropriate conjuction to make a meaningful sentence
9. Complex sentence building 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Make a meaningful complex sentence from mixed words

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Sentence construction 00:15:00 միջին 15Մ. Exercises on sentence construction

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Clause types 00:20:00 միջին 7Մ. Exercises on clause types
2. Sentence construction 00:25:00 միջին 15Մ. Exercises on sentence construction