Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. If or when sentence completion

Բարդություն հեշտ

1
2. If or after

Բարդություն հեշտ

1
3. Time clause identification

Բարդություն հեշտ

1
4. Clause identification

Բարդություն միջին

3
5. Conditional clause identification

Բարդություն միջին

4
6. Sentence combining

Բարդություն միջին

4
7. Sentence completion

Բարդություն բարդ

5
8. Gap filling

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence building

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Time and conditional clauses

Բարդություն միջին

3

Նյութեր ուսուցչի համար