Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Time and conditional clauses Identification of time and conditional clauses

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. If or when sentence completion 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Complete the sentences
2. If or after 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Use if or after
3. Time clause identification 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Identify the time-clause
4. Clause identification 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Choose between dependent or independent clauses
5. Conditional clause identification 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Identify the conditional clause
6. Sentence combining 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Combine the sentences
7. Sentence completion 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Complete the sentences
8. Gap filling 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Fill in the gaps with the correct form of the verbs
9. Sentence building 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Make a meaningful sentence

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Time and conditional clauses 00:15:00 միջին 3Մ. Identification of time and conditional clauses

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Sentence completion 00:20:00 միջին 19Մ. Exercises on sentence completion
2. Time and conditional clauses 00:25:00 միջին 16Մ. Identification of clauses