Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Complete the sentence

Բարդություն հեշտ

1
2. Present or future simple

Բարդություն հեշտ

1
3. Past or future simple

Բարդություն հեշտ

1
4. Present or past progressive

Բարդություն միջին

3
5. Gap filling

Բարդություն միջին

3
6. Sentence completion

Բարդություն միջին

3
7. Choosing the right verb

Բարդություն բարդ

4
8. Error correction

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence building

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Verb tense comparisons

Բարդություն միջին

8

Նյութեր ուսուցչի համար