Նկարը վերաբերում է արդյունաբերության ճյուղերից մեկին: Գրի՛ր՝ մշակող, թե՞ արդյունահանող արդյունաբերության ենթաճյուղ է պատկերված:
 
download.jpg
 
 արդյունաբերություն: