Արդյո՞ք նկարը վերաբերում է արտադրության միջոցներից որևէ մեկին, թե՞ մարդկանց համար անմիջական սպառման առարկաներին: Նշի՛ր ճիշտ տարբերակը:
 
download (6).jpg