Նշի՛ր  ճիշտ տարբերակը:
 
Արդյունաբերության ճյուղերից է