Համապատասխանեցրու՛ «բնական ռեսուրս-էլեկտրակայան» զույգերը:
 
\(1\). Բնական ռեսուրս
  
images.png
էլեկտրակայաններ
 
\(2\). Բնական ռեսուրս
  
 images (2).jpg
էլեկտրակայաններ