Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Արդյունաբերական արտադրանք 1Մ.
2. Արդյունաբերության ճյուղերը 1Մ.
3. Արդյունաբերություն, ընդհանուր բնութագիրը, թեստային աշխատանք 1Մ.