Ա երկրի վարելահողերը կազմում են 67600 հզ  հա, իսկ բնակչության թիվը՝ 7770 հզ մարդ:
 
Բ երկրի վարելահողերը կազմում են 258000 հզ հա, իսկ բնակչության թիվը 25000 հզ մարդ:
 
Որոշե՛ք Ա երկրի բնակչության \(1\) շնչին ընկնող վարելահողերի մակերեսը:
 
 հա վարելահող/\(1\) շնչին (կլորացումը մինչև տասնորդական)
 
Գտե՛ք Բ երկրի բնակչության \(1\)   շնչին ընկնող վարելահողերի մակերեսը: Հաշվարկը կատարե՛ք տասնոդական ճշգրտությամբ:
 
 հա վարելահող/\(1\) շնչին (կլորացումը մինչև տասնորդական)
 
Ո՞ր երկիրն է առավել ապահովված:
 
Պատասխան՝