Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Ա երկրի վարելահողերը կազմում են 3698200 հզ  հա, իսկ բնակչության թիվը՝ 362500 հզ մարդ:
 
Բ երկրի վարելահողերը կազմում են 785200 հզ հա, իսկ բնակչության թիվը 325000 հզ մարդ:
 
Որոշե՛ք Ա երկրի բնակչության \(1\) շնչին ընկնող վարելահողերի մակերեսը:
 
 հա վարելահող/\(1\) շնչին (կլորացումը մինչև տասնորդական)
 
Որոշե՛ք  Բ երկրի բնակչության \(1\)   շնչին ընկնող վարելահողերի մակերեսը: Հաշվարկը կատարե՛ք տասնոդական ճշգրտությամբ:
 
 հա վարելահող/\(1\) շնչին (կլորացումը մինչև տասնորդական)
 
Ո՞ր երկիրն է առավել ապահովված:
 
Պատասխան՝