Ընտրի՛ր՝ տրված նկարը բնական ռեսուրսների ո՞ր խմբին է վերաբերում առաջին հերթին:
 
Բնական ռեսուրսների խմբերՊատասխանի համար կիրառվող թվեր
Հողային ռեսուրսներ1
Համաշխարհային օվկիանոսի ռեսուրսներ2
Հանքային ռեսուրսներ3
Կենսաբանական ռեսուրսներ4
Ջրային ռեսուրսներ5
 
ա. Ճիշտ պատասախանը լրացրու՛ տրված տողում (նշիր օր.՝ «1»):
 
 
բ. Գրի՛ր նաև, թե ինչպիսի բնական ռեսուրս է ըստ սպառման:
 
 
images (4).jpg