Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Բնական ռեսուսների խմբերը 3Մ.
2. Աշխարհի հողային ռեսուրսները. հողային ֆոնդ 2Մ.
3. Սև և գունավոր մետաղներ 4Մ.