Ընտրի՛ր  ճիշտ պատասխանը:
 
Անտարկտիդան և Գրենլանդիայի մեծ մասը, մի շարք կղզիներ, անապատներ