Տրված շարքից առանձնացրու՛ այն պետությունը, որը ներառվում է խաղողի մշակությամբ առաջատար երկրների ցանկում.