Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը:   
 
Անասնապահությունը տեքստիլ արդյունաբերությանը մատակարարում է -----
 
Պատասխան՝