Վերլուծի՛ր թե տրված նկարում ո՞ր բնական զոնան է պատկերված (\(1\)) և անասնապահության ո՞ր ճյուղին է վերաբերում (\(2\)):
 
download.jpg
 
 (1) բնական զոնա
 (2)
 (անասնապահության ճյուղ)