Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Առանձնացրու սխալ պատասխանը 1Մ.
2. Կարտոֆիլի, ձիթապտղի, խաղողի մշակությամբ առաջատար երկրները 3Մ.
3. Անասնապահության ճյուղային կառուցվածք 3Մ.