Նշի՛ր այն պետությունը, որի տնտեսությունը գտնվում է զարգացման հետինդուստրիալ փուլում:
 

Screenshot_1.png