Առանձնացրու՛ ճիշտ պատասխանը:
 
Համաշխարհային տնտեսության նյութական ոլորտի ճյուղերից (ենթաճյուղերից) չէ.