Տրված տարբերակներից առանձնացրու՛ ճիշտ պատասխանը:
 
Համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալներն են համաշխարհային շուկան, խոշոր մեքենայական արտադրությունը և