Լրացրու՛ տրված տողում տնտեսության այն ճյուղը կամ ենթաճյուղը, որն առավել ջրատար է՝ գիտություն, կրթություն, գյուղատնտեսություն, կառավարում:
 
Պատասխան՝