Նշված երկրներից ո՞ր պետությունն են գտնվում  Ֆիլիպինյան ծովի ափին:

 
Պատասխան՝
 
evrasia.jpg