Բանվորը կատարել է 123 Ջ աշխատանք՝ բեռը տեղափոխելով առաջին հարկից երկրորդ:
 
Հաշվի՛ր, թե ինչի՞ է հավասար նրա կիրառած ուժը, եթե հարկերի բարձրությունը 3 մ է:
 
Պատասխան՝ 
 

Block-and-tackle-in-use.svg.png