6-րդ դասարան

 1. Նյութերի փոխակերպումը

  1. Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ: Քիմիական ռեակցիաներ

  2. Օքսիդներ, թթուներ, աղեր, հիմքեր

 2. Մարմինների շարժումը

  1. Մարմինների շարժումը և փոխազդեցությունը

  2. Երկրի ձգողությունը: Ծանրության ուժ և մարմնի կշիռ

  3. Շփման ուժեր

  4. Հեղուկներում և գազերում մարմնի դուրս հրող ուժը

 3. Էներգիա

  1. Աշխատանք և էներգիա: Էներգիայի տեսակները և փոխակերպումները

 4. Ջերմային, էլեկտրական և մագնիսական երևույթներ

  1. Ջերմային երևույթներ

  2. էլեկտրական և մագնիսական երևույթներ

 5. Լուսային և ձայնային երևույթներ

  1. Լուսային երևույթներ

  2. Ձայնային երևույթներ

 6. Կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքն ու հատկությունները

  1. Կենդանի օրգանիզմների կազմավորման մակարդակները և հատկանիշները

  2. Ծաղկավոր բույսերի կառուցվածքը

 7. Օրգանիզմների կենսագործունեությունը

  1. Օրգանիզմների գործառույթների տեսակները

 8. Օրգանիզմ և միջավայր

  1. Օրգանիզմի և միջավայրի կապը

 9. Մարդու առողջությունը

  1. Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ