Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Էլեկտրական հոսանք

Բարդություն միջին

20

Նյութեր ուսուցչի համար