Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մարմինների էլեկտրականացումը: Երկու տեսակի լիցքեր Նախնական տեղեկություններ, հիմնական հասկացություններ մարմինների էլեկտրականացման և երկու տեսակի լիցքերի վերաբերյալ
2. Էլեկտրական հոսանք Գաղափար էլեկտրական հոսանքի և նրա ազդեցությունների մասին
3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունները Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունների մասին: Էլեկտրական հոսանքից օգտվելու կանոնների մասին
4. Էլեկտրական հոսանքից օգտվելու կանոնները Վարքականոններ հոսանքի հետ վարվելու վերաբերյալ
5. Կայծակ: Ինչպես պաշտպանվել կայծակից Ինչպե՞ս է առաջանում կայծակը, ինչպես պաշտպանվել կայծակից
6. Հաստատուն մագնիսներ Գաղափար հաստատուն մագնիսների և նրանց կիրառության մասին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լիցքեր, լիցքերի փոխազդեցություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կազմել նախադասություններ լիցքերի, լիցքերի փոխազդեցության վերաբերյալ
2. Էլեկտրական հոսանք, հիմնական հասկացությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Էլեկտրական հոսանք, հիմնական հասկացությունները
3. Հաստատուն մագնիսների մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է կազմել նախադասություններ հաստատուն մագնիսների մասին
4. Որոշել նկարում պատկերված մարմնի լիցքը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է որոշել նկարում պատկերված մարմնի լիցքը
5. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունները, օրինակներ, մեկնաբանություններ
6. Մեկնաբանել նկարը: Ի՞նչ պետք է անել հոսանքից պաշտպանվելու համար 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Ի՞նչ պետք է անել հոսանքից և կայծակից պաշտպանվելու համար
7. Հոսանքի հետ վարվելու կանոնների կրկնություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կրկնել հոսանքի հետ վարվելու կանոնները և մեկնաբանել դրանք
8. Մեկնաբանել պատկերված նկարը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է մեկնաբանել նկարում պատկերված շղթայի վիճակը
9. Կայծակի առաջացումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է կազմել ճիշտ նախադասություններ կայծակի առաջացման վերաբերյալ
10. Ինչպե՞ս պաշտպանվել կայծակից 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կայծակից պաշտպանվելու կանոնները
11. Որոշել, թե արդյո՞ք կաշխատի շղթային միցված սարքը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է որոշել, շղթային միացված սպառիչը կաշխատի, թե ոչ
12. Մագնիսը և նրա հատկությունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է որոշել մագնիսների բևեռները, պատասխանել կողմնացույցի վերաբերյալ հարցերին

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Էլեկտրական հոսանք 00:20:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ «Էլեկտրական հոսանք» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը 00:25:00 միջին 28Մ. Առաջադրանքներ «Էլեկտրական հոսանք» թեմայից
2. Էլեկտրական հոսանք 00:25:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ «Էլեկտրական հոսանք» թեմայից