Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Հաստատուն մագնիսներ կամ պարզապես, մագնիսներ են կոչվում այն մարմինները, որոնք
 
 
Հաստատուն մագնիսները լինում են՝
 
:
 
img1.gif