Համապատասխան դաշտերում ցույց տու՛ր նկարին վերաբերվող հարցի պատասխանը և թվարվածներից՝ ճիշտ նախադասությունը.
 
Պարկուճին մոտեցրած ձողի էլեկտրական լիցքի նշանն է՝
Մարմինների էլեկտրականացված լինելը պարզում են էլեկտրացույցի միջոցով: Նրա աշխատանքի հիմքում ընկած է այն երևույթը, որ
 
:
 
1-10.png