Համապատասխան դաշտերում նշի՛ր նկարին վերաբերվող հարցի պատասխանը և թվարվածներից՝ ճիշտ միտքը.
 
Թելից կախված ձողի էլեկտրական լիցքի նշանն է՝
Հայտնի է, որ բնության մեջ գոյություն ունեն երկու տեսակի լիցքեր, ընդ որում
 
:
 
Untitled 2.png