Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Էլեկտրականության հաղորդիչներ են`
 
,
  
մեկուսիչներ են`
 
 
Untitled28.png