Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Շփելիս`
 
,
 
ընդ որում
 
 
2 - Copy.png