Թվարկվածների շարքում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Շղթան բաղկացած է սարքից, որի սլաքի շարժումը ցույց է տալիս, որ շղթայում առաջանում է հոսանք, որի մեծությունը և ուղղությունը փոխվում է: Շղթայում բացի այդ սարքից կա միայն մեկ այլ տարր: Հոսանքն առաջանում է այդ տարրում, երբ
 
 
կարելի է ենթադրել, որ այդ ընթացքում
 
:
 
Կարելի է ենթադրել, որ նյութում
 
:
 
SchemaPiezo.gif