Ցանկում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություն.
 
Նկարում պատկերված մագնիսի բևեռներն են.
 
Մագնիսական բևեռները մագնիսի այն մասերն են, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն
 
:
 
Երկիրը կարող է դիտվել որպես մի հսկայական մագնիս, որովհետև 
 
:
 
Magn1 - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy.gif