Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Լիցքեր, լիցքերի փոխազդեցություն 2Մ.
2. Հաստատուն մագնիսների մասին 2Մ.
3. Մեկնաբանել նկարը: Ի՞նչ պետք է անել հոսանքից պաշտպանվելու համար 4Մ.
4. Մեկնաբանել պատկերված նկարը 6Մ.
5. Որոշել, թե արդյո՞ք կաշխատի շղթային միցված սարքը 6Մ.