Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Օքսիդներ՝ սահմանում, օրինակներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Հիմքեր, ընդհանուր տեղեկությունների իմացություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Թթուներ, սահմանում, օրինակներ

Բարդություն հեշտ

1
4. Նշել լուծվող և չլուծվող հիմքերը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ընտրի՛ր աղի բանաձևին համապատասխան անվանումը

Բարդություն հեշտ

1
6. Որոշ թթուների հատկություններ

Բարդություն միջին

4
7. Հիմքերի բանաձևերը, դրանց կիրառում

Բարդություն միջին

4
8. Օքսիդներ, բանաձևեր և անվանումներ

Բարդություն միջին

3
9. Աղեր: Կազմի՛ր նախադասություն

Բարդություն միջին

3
10. Քիմիական նյութերի ազդեցությունը բնության վրա

Բարդություն միջին

4
11. Որոշել նշված նյութի թիվը տրված շարքում

Բարդություն միջին

4
12. Օրգանական և անօրգանական նյութերը առօրյա կյանքում

Բարդություն միջին

3
13. Հայտանյութերը թթու միջավայրերում և ալկալիներում

Բարդություն բարդ

5.5
14. Կատարի՛ր համապատասխան ընտրություն աղյուսակում

Բարդություն բարդ

7
15. Քիմիական նյութերի՝ օզոնային շերտին հասցրած վնասները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Քիմիական նյութերը, դրանց կիրառումը

Բարդություն միջին

26.5

Նյութեր ուսուցչի համար