Համապատասխան դաշտերից կատարելով ընտրություն կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Աղաթթուն, ծծմբական թթուն, ֆոսֆորաթթուն՝
 
 
Քիմիական արդյունաբերության մեջ, կրակմարիչների և ավտոմեքենաների կուտակիչ մարտկոցների լիցքավորման համար կիրառվող թթուն է/թթուներն են՝
 
Պարարտանյութերի, ներկանյութերի արտադրության ոլորտում թթուներից կիրառվում է/կիրառվում են՝
01-09.png14.png